ZMIANY W OPŁATACH ZA OBIADY 2017- WAŻNE!!!

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2017 OPŁATA ZA OBIADY BĘDZIE DOKONYWANA

TYLKO PRZELEWEM  NA KONTO 

GIMNAZJUM W GOLESZOWIE. 

BS. O/Goleszów ul. 1 Maja 4

19 8113 1020 2002 0177 2865 0001

 

W tytule przelewu należy zamieścić:
imię i nazwisko dziecka, adres zam
ieszkania, klasę, skrót nazwy szkoły, miesiąc, kwotę za żywienie

 Za miesiąc wrzesień opłata wynosi 19 x 3,6 = 68,40

 

WPŁAT  NALEŻY DOKONAĆ DO 10  DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT  ZGODNIE Z NALICZENIAMI, ZA NIETERMINOWE WPŁATY NALICZANE BĘDĄ ODSETKI

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.