Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Paweł Górniak

Z-ca przewodniczącego: Marcela Szalbót

Skarbnik: Anita Pieczyrak

Sekretarz: Barbara Zubek

Członkowie:

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców opisuje §33 STATUTU GIMNAZJUM

Składka na fundusz Rady Rodziców:

Składka w r. szk. 2017/2018 wynosi 60 zł. Wpłacona kwota może być wyższa lub niższa od zaproponowanej w zależności od możliwości rodziców.

Wpłaty można dokonywać :

Na konto w banku:

BS w Cieszynie o/Goleszów

Nr rachunku 47 8113 1020 3002 0049 0755 0001

W sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy

Arizona aid worker Photos: Kayla Mueller, Arizona aid worker Members of the community gather at a candlelight vigil cheap Michael Kors for Kayla Mueller at the NAU Lutheran Campus Ministry February 14, 205 in Flagstaff, Arizona. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. Mueller died whilst being held prisoner by ISIS in the middle east. According to the group’s website, Food for Life Vrindavan is a humanitarian aid organization that for the last 10 years has worked in the chi flat iron poorest villages in the discount michael kors sale Vrindavan area south of New Delhi. According to the group’s website, Food for Life Vrindavan wholesale handbags is a discount michael kors humanitarian aid organization that for the last 10 years has worked in the poorest villages in the Vrindavan area south of New Delhi. According to the group’s website, Food for Life Vrindavan is a humanitarian aid organization that for the last 10 years has worked in the poorest villages in the Vrindavan area south of New Delhi. 11, 2015. Mueller attended the center while a student at NAU in Flagstaff. 11, 2015. Mueller attended the center while a student at NAU in Flagstaff.
Annual STARS Lottery launches for 2015 with Boasting 3,227 prizes worth more than $5.3 million, the air ambulance cheap gucci bags service launched its 22nd lottery Wednesday, which helps keep the life saving birds in the air. STARS president and CEO Andrea Robertson said wholesale michael kors it only with the help of supporters that the airborne medical team can continue to provide critical care. day STARS takes care of some of the sickest and most critically injured patients in Alberta, she said. translates into thousands of people who rely on STARS to get them to hospitals where they can access the advanced care they need. rely on the support of Albertans to help keep STARS in the sky. annual lottery is the non profit largest funding source. This year draw features cheap michael kors five grand prizes worth more than $3.9 million, including four fully furnished show homes in Calgary, Edmonton, Red Deer cheap Michael Kors and Lethbridge as well as a truck and fifth wheel trailer. Adding to the take this year is cheap michael kors a new Lucky STARS 50/50 draw, where the winner will pocket up to $1.5 million if all 660,000 tickets
Articles Connexes:

Możliwość komentowania jest wyłączona.